algemene voorwaarden

DEZE WEBSITE, VS EN JIJ

Bedankt voor het klikken op onze algemene voorwaarden – een juridische noodzaak die we bang zijn. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden samen met ons Privacybeleid of enig ander beleid waarnaar in deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verwezen.

  • Introductie
  • Uw gebruik van onze website
  • Bestellen
  • Levering
  • Annuleringen
  • Prijzen en betaling
  • Aansprakelijkheid
  • Intellectueel eigendom
  • Algemene informative

Onze test en deze website stellen geen medische diagnose en het is ook niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere bevoegde zorgverlener als u een medische aandoening heeft of als u vragen hebt over een medische aandoening en / of medische symptomen
. Negeer nooit professioneel medisch advies of zoek het uit vanwege iets dat u op deze website hebt gelezen. Alle waarschijnlijke of mogelijke diagnoses gegenereerd door de test of deze website moeten worden besproken en bevestigd door een gekwalificeerde arts. We raden ook aan dat iedereen die van dieet verandert in eerste instantie een geregistreerde arts raadpleegt omdat onze testresultaten niet zijn afgestemd op uw specifieke vereisten.

ALS JE DENKT DAT JE MEDISCH NOODGEVALLEN KAN MAKEN, BEL DAN ONMIDDELLIJK JE ARTS OF NOODGEVALLEN.

LET OP: We kunnen geen bestellingen accepteren van New York (staat)

Vertrouwen op enige informatie op deze website is uitsluitend op eigen risico. Sommige inhoud van deze website kan worden verstrekt door derden en we zijn niet in de positie om deze inhoud te verifiëren. We garanderen niet dat dergelijke inhoud van derden waar, nauwkeurig of volledig is.

Onze test meet geen IgE-allergieën of IgG-antilichamen. Aangezien deze reacties ernstig kunnen zijn, moet u de hulp inroepen van een allergiespecialist.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN ONZE TEST EN VERTROUWEN OP DE INHOUD ZIJN UITSLUITEND VOOR EIGEN RISICO. DEZE WEBSITE EN ONZE TEST WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS

INVOERING

www.healthdiagnostics.com (de “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door of namens PJ Invest AB (“wij” of “ons”).

Als u vragen hebt over de Website of deze algemene voorwaarden, of in het onwaarschijnlijke geval dat u klachten heeft over tests die u van de Website hebt gekocht, neem dan contact met ons op via e-mail op contact@healthdiagnosticslab.com.

Bedrijfsregistratienummer 556856-9536
BTW registratienummer SE556856953601

UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een test bestelt via onze website. Als u niet gebonden wenst te zijn aan de Voorwaarden, gebruik deze Website dan niet.

Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt en eventuele wijzigingen worden van kracht vanaf de publicatie van de wijzigingen op de Website. Telkens wanneer u verdere tests wilt bestellen, dient u deze Voorwaarden te controleren om zeker te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die worden beschreven in ons Privacybeleid. Breng onze klantenservice op de hoogte van eventuele wijzigingen in die informatie.

Alle inhoud die u uploadt naar onze Website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wij hebben het recht om dergelijk materiaal voor welk doel dan ook te gebruiken, kopiëren, verspreiden, reproduceren, exploiteren, wijzigen, wijzigen en / of aan derden bekend te maken. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat materiaal dat door u op onze website is geplaatst of geüpload, een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om tests van onze website te kopen of producten te bestellen onder toezicht en met toestemming van uw ouder of voogd.

We kunnen u op elk moment naar eigen goeddunken toegang tot de Website ontzeggen wanneer wij van mening zijn dat uw gebruik van de Website in strijd is met de Voorwaarden, enige wet of de rechten van een derde partij of niet respectvol is voor anderen.

U mag de Website niet misbruiken of virussen, wormen of ander materiaal introduceren dat schadelijk is voor de Website.
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of juistheid van inhoud die door u of enige andere gebruiker van onze site wordt geplaatst. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor en ons schadeloos stelt en ons schadeloos stelt voor alle kosten, schade, uitgaven, verliezen en aansprakelijkheden die wij hebben geleden en / of oplopen als gevolg van een claim met betrekking tot uw gebruik van de Website.

BESTELLEN

Door een bestelling bij ons te plaatsen, kunt u:
ga ermee akkoord dat de informatie die u verstrekt bij het plaatsen van een bestelling waar en nauwkeurig is in alle opzichten;
u wordt geacht de Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan;
ons een aanbod doen om de in uw bestelling vermelde tests te kopen volgens de voorwaarden die in uw bestelling zijn beschreven;
ermee instemmen dat we de details in uw bestelling kunnen gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid waarin de voorwaarden zijn uiteengezet waarop wij alle persoonlijke gegevens verwerken die wij van u verzamelen;

zal een telefoonnummer doorgeven, zodat we contact met u kunnen opnemen als er een probleem is met uw bestelling. U gaat ermee akkoord dat we dit nummer kunnen doorgeven aan onze koerier om u te helpen bij het bezorgen van uw bestelling.

We behouden ons het recht voor om een bestelling (of aangevraagde wijzigingen) te weigeren naar eigen goeddunken.
Zodra u een bestelling voor test (s) en levering hebt geplaatst, sturen wij u een bevestigingsmail dat uw bestelling is ontvangen. Controleer deze gegevens zorgvuldig en laat ons zo snel mogelijk weten of de details onjuist zijn.

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid (wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van onze producten op elk moment te wijzigen) en onze acceptatie van uw bestelling.

Uw creditcard / betaalkaart / PayPal-rekening wordt geautoriseerd wanneer uw bestelling wordt geplaatst en verwerkt en u wordt op dit punt de kosten van de test (en) in rekening gebracht. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

We accepteren de volgende betaalmethoden:

  • Paypal

LET OP: We kunnen geen bestellingen accepteren van New York (staat)

LEVERING

Na het voltooien van uw bestelling voor een test (s) ontvangt u een link om uw testformulier te downloaden. U moet dit formulier invullen en retourneren naar onze testfaciliteit met uw haarmonster. U bent verantwoordelijk voor de verzendkosten van levering aan ons testcentrum. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade, verlies of diefstal van monsters die niet door ons zijn ontvangen en daarom wordt u geadviseerd om alle artikelen naar ons te verzenden via een vastgelegde of ondertekende leveringsmethode. We streven ernaar uw testresultaten binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw testmonster per e-mail aan het door u gekozen e-mailadres te bezorgen. Mogelijk wilt u dat uw resultaten via een nationaal postnetwerk naar u worden verzonden, tegen een meerprijs.

De levertijden voor testresultaten zijn bij benadering en kunnen niet worden gegarandeerd.

LET OP: We kunnen geen bestellingen accepteren van New York (staat)

PRIJZEN EN BETALING

Alle prijzen op deze website zijn correct op het moment van publicatie, zijn genoteerd in dollars van de Verenigde Staten en, waar van toepassing, inclusief Amerikaanse omzetbelasting.

Alle pin- en creditcardbetalingen moeten door de kaartuitgever worden gevalideerd. In het geval dat uw kaartuitgever weigert uw aankoop goed te keuren, of vertragingen die ons die machtiging geven, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de levertijden.

Bij het verstrekken van de gegevens van de betaalkaart bevestigt u dat u gemachtigd bent om de kaart te gebruiken en machtigt ons, of onze betalingsdienstaanbieder, om de volledige betaling uit te voeren voor de artikelen in uw bestelling en eventuele bijbehorende verzendkosten en andere kosten die te wijten zijn aan ons onder deze algemene voorwaarden.

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, wordt uw gebruik van de PayPal-service beheerst door de PayPal-gebruikersovereenkomst die van tijd tot tijd van kracht is. Raadpleeg de PayPal-gebruikersovereenkomst voor details over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op betalingen en terugbetalingen verwerkt via PayPal.

We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen.

Van tijd tot tijd zullen we promoties en aanbiedingen uitvoeren voor geselecteerde tests (onze “Promotie-aanbiedingen”). Alle in aanmerking komende promotie-aanbiedingen worden automatisch toegepast op uw bestelling

Al onze promotionele aanbiedingen:
kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen;
zijn geldig gedurende een beperkte periode zoals gespecificeerd in de marketingcommunicatie op de Website en kunnen niet buiten die periode worden gebruikt.

aansprakelijkheid

We zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en actueel is, maar we geven geen enkele garantie over de juistheid of volledigheid ervan en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke informatie.

We zullen alle mogelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gebruik van deze Website resulteert in een snelle en betrouwbare service, maar we kunnen niet garanderen dat uw gebruik van deze Website onderbrekend of foutloos zal zijn en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige verstoring, verlies van of beschadiging van materiaal in doorvoer, of verlies of beschadiging van materiaal of gegevens wanneer gedownload op een willekeurig computersysteem.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw gebruik van andere websites waartoe u via koppelingen binnen deze Website toegang hebt, aangezien wij geen controle hebben over deze websites van derden en niet verantwoordelijk zijn voor hun inhoud. Dergelijke links worden alleen aangeboden als een service aan gebruikers van deze website en hun opname op deze website vormt geen goedkeuring door of een band met ons.

We verkopen onze tests via de website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en zijn daarom niet aansprakelijk voor indirecte speciale of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot winstderving of verlies van besparingen), kosten, uitgaven of andere claims voor schadevergoeding die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van deze Website of de levering of het gebruik van onze tests

De beperkingen van aansprakelijkheid in deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op ons en elke andere verbonden onderneming van ons, alsof verwijzingen naar ons verwijzingen bevatten naar elk van deze verbonden ondernemingen.

Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen wij alle garanties (expliciet of impliciet) af met betrekking tot de tests die we verkopen.

Onze aansprakelijkheid voor directe schade die voortvloeit uit het gebruik van onze tests en deze Website is beperkt tot de prijs van de test, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden of behalve met betrekking tot aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel, waarvoor geen limiet geldt.

In geen geval kunnen wij of onze leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor enige, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met enig verlies of enige schade als gevolg van of het niet beschikbaar zijn of gebruik van onze tests en dit. Website of van een andere website die hieraan is gekoppeld, of van het vertrouwen op de testresultaten of materiaal of inhoud die via de website wordt geopend.

Hoewel wij redelijke inspanningen doen om de Website te onderhouden, zonder het voorgaande te beperken, geven wij geen verklaringen of garanties over de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, actualiteit of tijdigheid van de test, onze software, tekst, afbeeldingen, links of communicatie geleverd op of via het gebruik van de Website of enige website waartoe u toegang hebt.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u, of worden geacht in strijd te zijn met deze Voorwaarden of enig ander contract met u, vanwege een vertraging in het uitvoeren of niet-nakomen van een van onze verplichtingen met betrekking tot de test (en) ) besteld door u, als de vertraging of tekortkoming te wijten was aan een derde partij of vanwege een oorzaak buiten onze redelijke controle.

We kunnen onze rechten overdragen of overdragen of een van onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden uitbesteden aan een derde partij. U mag geen van uw rechten overdragen of overdragen of een van uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden uitbesteden, behalve met onze specifieke toestemming schriftelijk.
Geen enkele persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft het recht om eender welke voorwaarde uit hoofde van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 af te dwingen.
Niets in de voorwaarden:

is bedoeld om, noch zal het van invloed zijn op een van uw wettelijke rechten als een consument die niet wettelijk kan worden uitgesloten; of
zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten met betrekking tot elke frauduleuze of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of wanneer we niet wettelijk in staat zijn om onze aansprakelijkheid te beperken.
U stemt ermee in om ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, te beschermen en schadeloos te stellen voor claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, resulterend in van, of zou zijn voortgekomen uit, uw schending van deze voorwaarden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van onze Website-pagina’s (inclusief foto’s, ontwerpen, logo’s, foto’s, geschreven tekst en ander materiaal) is ons auteursrecht, handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk (of de inhoud en technologieproviders of hun respectieve eigenaars). U krijgt niet het recht om dergelijke intellectuele eigendomsrechten te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
U mag de inhoud van onze website alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële en privégebruik downloaden.

ALGEMENE INFORMATIE

We zullen iedereen die een valse naam of een ongeldige creditcard gebruikt vervolgen om producten van onze website te bestellen.
We kunnen elke bestelling die u plaatst via onze website annuleren als u deze voorwaarden schendt, niet voldoende informatie verstrekt om ons in staat te stellen uw bestelling te verwerken of als we vermoeden dat u frauduleuze activiteiten verricht.
De Voorwaarden en uw gebruik van onze Website worden beheerst door Amerikaanse wetgeving en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Amerikaanse rechtbank.

Door een bestelling op onze website te plaatsen, erkent u ook dat u het volgende hebt gelezen en volledig begrijpt;

Bioresonantie is gecategoriseerd onder Aanvullende en Alternatieve Geneesmiddelen (CAM’s), die betrekking hebben op een breed scala aan therapieën die buiten de reguliere geneeskunde vallen. Als een CAM wordt bioresonantietherapie erkend als een bewezen therapiemethode door beoefenaars en leeftijdsgenoten wereldwijd. Conventionele geneeskunde erkent Bioresonance momenteel niet omdat het niet is onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek. Onze test en deze website stellen geen medische diagnose en het is ook niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere bevoegde zorgverlener als u een medische aandoening heeft of als u vragen hebt over een medische aandoening en / of medische symptomen. Negeer nooit professioneel medisch advies of zoek het uit vanwege iets dat u op deze website hebt gelezen. Alle waarschijnlijke of mogelijke diagnoses gegenereerd door de test of deze website moeten worden besproken en bevestigd door een gekwalificeerde arts. Als u denkt dat u een medisch noodgeval heeft, bel dan onmiddellijk uw arts of de hulpdiensten. Vertrouwen op enige informatie op deze website is uitsluitend op eigen risico. Sommige inhoud van deze website kan worden verstrekt door derden en we zijn niet in de positie om deze inhoud te verifiëren. We garanderen niet dat dergelijke inhoud van derden waar, nauwkeurig of volledig is. Onze test meet geen IgE-allergieën of IgG-antilichamen. Aangezien deze reacties ernstig kunnen zijn, moet u de hulp inroepen van een allergiespecialist.